become-a-member.jpg

Familja $50.00 (përfshin fëmijë nën 18 vjeç)

Individi $30.00 (18 vjeç+)

Antaresimi juaj na jep mundësine të zhvillojmë aktivitetet e ardhshme.  Ky antarsim do të ju japi prioritet në ç'do aktivitet të ardhshëm dhe ulje cmimesh për këto aktivitete.

Një për të gjithë, dhe të gjithë për një!

 

Na ndihmoni!