News

Please reload

November 8, 2017

Falënderojmë partnerët e European Film Festival Calgary dhe grupin vullnetarë që e bëri të mundur realizimin e shfaqjes së filmit Bota nga regjisorët Iris Elezi dhe Thomas Logoreci. 

Një numër modest i shikuesve ishin të pranishëm të martën e 7 Nëntorit, në edicionit e shtatë të festivalit, bëri këtë film tërheqës, ngase ngërtheu në vete një dramë njerëzore e gërshëtuar me intrigat që bartin efektin e epokës së post-komunizmit.

Shpresojmë për më shumë shfaqje filmash në të ardhmen për të promovuar kulturën dhe artin shq...

Please reload

Search By Tags
1/4