top of page

Shkolla Shqipe: Cdo të diele (11:00-13:00) tek Center for Newcomers


Gjuha jonë sa e mirë! Sa e ëmbël, sa e gjerë! Sa e lehtë, sa e lirë! Sa e bukur, sa e vlerë!

...

Bëhuni pjesë e shkollës shqipe. Vazhdon çdo të dele (11:00-13:00) në Center for Newcomers tek adresa: 1010 999 36 st NE, Calgary. Bëhuni edhe ju pjesë e vazhdimësisë së traditës shqiptare këtu në Calgary!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page