top of page

Njoftim i Bordit të Shkollës "Foleja e Shqiponjave"


Te nderuar Prinder,

Foleja e Shqiponjave po mbyll me sukses semsestrin e pare te vitit shkollor 2018-2019, Shtator- Janar. Me daten 2 Shkurt, 2019, (e Shtune 5-7 pm) fillon semestri i dyte i ketij viti shkollor, Shkurt- Qershor 2019. Sipas kerkeses se shumices se prinderve, per semestrin e dyte (Shkurt-Qershor 2019) mesimi do te ofrohet ne te njejtin vend, North Point School for Boys, ne adresen 2445 23 Ave SW, Calgary, AB T2T 0W3, por dita e mesimit do te ndryshohet: te SHTUNEN ORA 5-7:00pm.

Rregjistrimet fillojne te Dielen me daten 6 Janar, 2019 dhe vazhdojne:

· Per nxenesit qe rikthehen afati i fundit eshte E Diele, 13 Janar, 2019

· Per nxenesit e rinj, afati i fundit eshte e Dielen 27 Janar, 2019

MBAS KETYRE DATAVE DO TE PAGUHET TAKSE RREGJISTRIMI ME VONESE.

Neqoftese keni pyetje, n’a kontaktoni me:

1. e-mail: 12dracana@gmail.com

2. cellular:403-466-4172

JU PRESIM TEK FOLEJA!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page