top of page

Cilat janë profesionet që kërkohen më shumë në tregun e punës?

Studiuesit po mbajnë nën vëzhgim tregun e punës në Alberta dhe kanë përgatitur një listë të profesioneve. Hidhini një sy listës së mëposhte e tërhequr nga alis.alberta.ca dhe shikoni nëse një nga këto profesione mund të funksionojë për ju.

Menaxheri dyqani me pakicë (Retail Store Manager)

Drejtuesit e dyqaneve me pakicë planifikojnë, organizojnë, drejtojnë dhe kontrollojnë funksionimin e dyqaneve që shesin mallra dhe shërbime për publikun. Ata mund të jenë të punësuar ose të vetëpunësuar.


Mbikëqyrësi i Shërbimit Ushqimor(Food Service Supervisor)

Mbikëqyrësit e shërbimeve ushqimore janë përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të shërbimeve ushqimore në institucionet e kujdesit shëndetësor, kafeteritë, hotelieri dhe institucionet e mikpritjes.


Menaxherët e ushqimit dhe të ushqyerit (Food and Nutrition Manager)

Menaxher i Ushqimit dhe Ushqyerjes ofrojnë kujdes mbi ushqyerjen dhe mbikëqyrin operacionet e shërbimit të ushqimit në mjediset e kujdesit shëndetësor dhe institucionet komerciale të shërbimit të ushqimit.


Mbikëqyrësi i shërbimit të ushqimit dhe pijeve në ambjente të darkave zyrtare (Food and Beverage Service Supervisor in Formal Dining Rooms)

Mbikëqyrësit e shërbimit zyrtar të ushqimit dhe pijeve koordinojnë dhe mbikëqyrin shërbimin në restorantet

zyrtare dhe dhomat e ngrënies.

Konsulent i Sistemeve të Informacionit (Information Systems Consultant)

Konsulentët e sistemeve të informacionit studiojnë, hartojnë dhe zhvillojnë sisteme informacioni si zgjidhje biznesi. Ato ofrojnë këshilla për një gamë të gjerë të çështjeve të ndërlidhura.


Teknik i Shërbimit të Automjeteve (Automotive Service Technician)

Teknikët e shërbimit të automjeteve kryejnë mirëmbajtje parandaluese, diagnostikojnë operacione të gabuara dhe riparojnë automjete dhe kamionë të lehtë.

Teknik i pajisjeve të rënda (Heavy Equipment Technician)

Teknikët e pajisjeve të rënda mirëmbajnë, riparojnë dhe riparojnë automjetet e rënda dhe pajisjet e rënda industriale dhe pajisjet e transportit komercial të lidhur ose lëvizur nga një njësi e energjisë.


Programues I Media-s interaktive

Programuesit e mediave interaktive shkruajnë, modifikojnë, integrojnë dhe testojnë kodin kompjuterik. Ata e bëjnë këtë për aplikacione në internet, programe mësimi elektronik, lojëra kompjuterike, filma dhe animacione, video dhe media të tjera interaktive.


Infermierët e licencuar

Infermierët e licencuar ofrojnë kujdes për individët, familjet dhe grupet në një larmi mjedisesh të kujdesit shëndetësor. Ata mund të praktikojnë në mënyrë të pavarur ose si pjesë e një ekipi të kujdesit shëndetësor.


Për profesione të tjera për të cilat do të ketë një nevojë të madhe tregu I punës në Alberta mund t'i referoheni: www.alis.alberta.ca

Përktheu dhe redaktoi artikullin: Danjela Lumani Bregasi

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page