top of page

Raporti Financiar i Organizates tone per vitet 2022-2023

Shefja e financave, zonja Anila Sinani, prezantoj bilancin financiar të shoqatës tone te organizuar ne një menyre te jashtezakonshme dhe me shume detaje per shtate vitet e fundit.


Me poshte mund te gjeni keto raporte financiare:


Bilanci Financiar / Balance Sheet per vitet 2016-2023


Fitimi dhe Humbja / Profit and Loss per vitet 2016-2023


Fitimi dhe Humbja / Profit and Loss per te gjitha aktivitetet e vitit 2023


 

Fitimi dhe Humbja qe nga viti 2016 e deri 2023
.pdf
Download PDF • 38KB

Bilanci Financiar nga viti 2016 deri vitin 2023
.pdf
Download PDF • 41KBFitimi dhe Humbja nga aktivitetet e vititit 2023
.pdf
Download PDF • 39KB

留言


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page