top of page

Filmi Bota: Vullnetarizëm + Art = Sukses


Falënderojmë partnerët e European Film Festival Calgary dhe grupin vullnetarë që e bëri të mundur realizimin e shfaqjes së filmit Bota nga regjisorët Iris Elezi dhe Thomas Logoreci.

Një numër modest i shikuesve ishin të pranishëm të martën e 7 Nëntorit, në edicionit e shtatë të festivalit, bëri këtë film tërheqës, ngase ngërtheu në vete një dramë njerëzore e gërshëtuar me intrigat që bartin efektin e epokës së post-komunizmit.

Shpresojmë për më shumë shfaqje filmash në të ardhmen për të promovuar kulturën dhe artin shqiptar.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page