top of page

Shkolla Shqipe: Njoftim datash


Të nderuar bashkatdhetarë,

Shkolla Shqipe vazhdon të jetë në disponimin e çdo familje që ka dëshirë t'i mësojë fëmijëve gjuhën shqipe. Ajo ndahet në dy klasa, 5-7 vjeç dhe 8-13 vjeç.

Gjithashtu. në bazë të njohurive të gjuhës, nxënësi mund të vendoset në klasën që i përket. Shkolla është e hapur cdo të diele, 11:00 - 13:00 tek 2445 23 Ave SW, Calgary.

Përjashtim do të bëjnë datat:

25 Mars

1 Prill

Shkolla mbaron sezonin më 24 qershor, 2018

Për çdo pyetje rreth regjistrimit të fëmijëve, ju lutem kontaktoni, Ilir Kuqi tek 403-462-0665. Pagesa për një fëmijë kushton $40/muaj, për 2 fëmijë kushton $70/muaj dhe për 3 fëmijë+ kushton vetëm $90/muaj.

Ju mirëpresim!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page