top of page

Mbledhje e përgjithshme më 4 gusht, 2018 (Ora 14:00-16:00)


Shoqata Shqiptaro Kanadeze në Calgary, ju fton te beheni pjese e mbledhjes 6 mujore te shoqates tek Fish Creek Library ne oren 14:00. Pikat kryesore do te jene rreth informimit te te gjithe aktivitetevekomunitetit Shqiptar ne Calgary rreth ketyre temave:

1) Buxhetin e Shoqates

2) Qellimet e vitit

3) Arritjet e deritanishme

4) Pergjigje nga pyetjet e anetareve ne mbledhje

5) Regjistrim dhe donacione nga anetaret

Ju mirepresim dhe shpresojme qe kontributi i anetareve te Bordit te perputhet me qellimet e komunitetit.

Me respekt,

Bordi i Shoqates.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page